Khác28 Th12 2021by Soki Tium

Chính sách vận chuyển – giao nhận hàng

Chính sách vận chuyển - giao nhận hàng là một phần trong Quy chế hoạt động thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharvina, đáp ứng đầy đủ các Quy định của Pháp luật có liên quan và tuân thủ theo...

Xem thêm28 Th12 2021by Soki Tium

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Xác lập một thỏa thuận giữa người sử dụng website sokitium.vn và Công ty cổ phần Dược phẩm Pharvina (nhãn hàng Soki Tium). Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho...

Xem thêm28 Th12 2021by Soki Tium

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin là tiêu chí luôn được Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharvina và Nhãn hàng Soki Tium đặt lên hàng đầu để đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng. Trước hết, để truy cập và sử...

Xem thêm